Tampere-talon viereen kansainvälinen hotelliketju Marriott, suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto ALA

Tiedote 17.2.2014
Julkaistavissa heti 

Tampere-talon yhteyteen tulevan hotellin tontinluovutus- ja yhteistyömallikilpailun voittaja on valittu. Parhaimman ja kehittämiskelpoisimman ehdotuksen laati työryhmä, jossa hotellioperaattori on Marriott International Inc, suunnittelija Arkkitehtitoimisto ALA Oy ja rakentaja SRV Rakennus Oy. Ehdotukset arvioinut kilpailuraati katsoi, että suunnitelma istuu erinomaisesti ympäristöönsä, on korkeatasoinen ja vastaa kaupunkikuvallisilta ominaisuuksiltaan sekä arkkitehtuuriltaan parhaiten hotellille asetettuja vaatimuksia. Ehdotuksessa on halutunlainen sisäyhteys Tampere-taloon, ja se tarjoaa hyvät mahdollisuudet talon ja hotellin väliseen yhteistyöhön.

Kansainvälisen hotelliketju Marriottin saaminen Tampereelle on valtakunnallisesti merkittävä asia. Tunnetulla kansainvälisellä brändillä on 38 miljoonaa kanta-asiakasta. Amerikkalaisketjulla on Pohjoismaissa ennestään kolme hotellia: kaksi Ruotsissa ja yksi Tanskassa. Suomessa ensimmäinen hotelli avautunee Espoossa aikaisintaan vuonna 2015.  Arkkitehtitoimisto ALA on suunnitellut lukuisia merkittäviä kohteita niin Suomessa kuin ulkomaillakin.  

- Hotelli Tampere-talon yhteydessä lisää merkittävästi kilpailukykyämme. Tarve hotellille on tullut asiakkailtamme. Se tarjoaa heille merkittäviä lisäetuja erilaisten tapahtumien järjestämiseen Tampere-talossa.  Kilpailun voittanut ehdotus tuo Tampereelle myös lisää laadukasta arkkitehtuuria ja kasvattaa koko alueemme kansainvälistä kiinnostavuutta, sanoo Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas.  

Tampere-talo, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos ja Kiinteistötoimi sekä Tampereen maankäytön suunnittelu ja keskustahanke hakivat kilpailulla ratkaisua hotellille, joka sijoittuisi Tampere-talon, yliopiston päärakennuksen ja Tullin alueen väliin. Ideakilpailuun tuli määräaikaan 16. joulukuuta mennessä kolme ehdotusta. Kaksi muuta ehdotusta jättivät seuraavat työryhmät: CapMan Real Estate Oy, Arkval Oy, AR Vastamäki Oy Laterna Magica sekä  Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy, Sunborn Group Sunborn Oy, Hartela Oy.

Hotellin sijoittamiselle Tampere-talon yhteyteen asetettiin erittäin tarkkoja ja kunnianhimoisia vaatimuksia, sanoo ehdotuksia arvioineen kilpailuraadin puheenjohtaja Ilkka Ojala Tilakeskukselta. Reunaehdot ovat tiukat, sillä hotellin halutaan tuovan Tampere-talolle ja koko Tampereelle runsaasti lisäarvoa.

- Kilpailuun osallistuneiden oli huomioitava useita seikkoja, kuten kaupunkikuva ja -rakenne, liikenteelliset ja talotekniset ratkaisut sekä se, että suunnitelman piti täydentää Tampere-taloa, ja säilyttää sen asema alueen hallitsevana rakennuksena, Ilkka Ojala kertoo.

Valintakriteereinä tontinluovutuskilpailussa olivat arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, joissa arvioitiin mm. hotellin mitta- ja korkeussuhteita, innovatiivisuutta ja Tampere-talon kaupunkikuvallista asemaa. Ehdotuksien toiminnallisuutta tarkasteltiin mm. sisäisen liikenteen, Tampere-talon kanssa tulevien synergiaetujen ja yhteistyön, tontin käytön, energiatehokkuuden ja kaupunkiverkon yhteyksien näkökulmista.

Ehdotuksia arvioinut kilpailuraati katsoo, että voittaneen työryhmän esityksessä on vielä kehitettävää mm. julkisivua sekä piha-aluetta koskevissa suunnitelmissa. Hotellin rakentaminen edellyttää kaupunginvaltuuston päätöksen asemakaavan muutoksesta. Ennen tontin luovutusta Tampere-talo ja voittanut työryhmä tekevät yhteistyösopimuksen pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Hotellitoiminta organisoidaan siten, että se ei kilpaile Tampere-talon palvelujen ja ydintoimintojen kanssa, vaan ne täydentävät toisiaan. Tavoitteena on rakentaa hotelli vuosien 2015‒2017 aikana palvelemaan Tampereen ja Tampere-talon kasvavaa vierailija- ja asiakaskuntaa.

Otteita voittaneen työryhmän, SRV Rakennus Oy, Marriott International Inc ja Arkkitehtitoimisto ALA Oy, hotelliehdotuksesta: 

  • korkeus 42 metriä, 13 kerrosta
  • 170 hotellihuonetta, jotka á 22 neliömetriä
  • kokonaiskerrosala 8260 kerrosneliömetriä
  • parkkipaikat: 127 autopaikkaa edusaukion alle, lisäksi optio 127 lisäpaikasta
  • hankkeen toteuttamisen aikatauluarvio noin 18–24 kuukautta.

Arvostelupöytäkirja: Tampere-talon hotellin tontinluovutus- ja yhteistyömallikilpailu 

Kuvia hotellista kilpailun voittaneesta työstä: 

Kuva 1

Kuva 2

Lisätietoja:

Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas, puh. 040 5511 551

Ilkka Ojala, kilpailuraadin puheenjohtaja, Tilakeskus, puh. 050 591 1618

Ehdotuksia arvioinut kilpailuraati:

Ilkka Ojala, työryhmän pj. Tilakeskus
Paulina Ahokas, toimitusjohtaja, Tampere-talo Osakeyhtiö
Marko Koivisto, kiinteistöpäällikkö, Tampere-talo Osakeyhtiö
Eija Muttonen-Mattila, rakennustarkastaja, rakennusvalvonta
Mikko Nurminen, kiinteistöjohtaja, kiinteistötoimi
Tero Tenhunen, hankejohtaja, Tampereen kaupungin keskustahanke
Kay Bierganns, projektiarkkitehti, Tampereen kaupungin keskustahanke
Sakari Leinonen, asemakaavapäällikkö, maankäytön suunnittelu
Elina Karppinen, projektiarkkitehti, maankäytön suunnittelu
Kirsti Hankela, hankearkkitehti, tilakeskus
Jarmo Viljakka, hankearkkitehti, tilakeskus, kilpailuraadin sihteeri
Ulkopuolisina asiantuntijoina kuultiin professoreita Ilmari Lahdelmaa ja Hannu Tikkaa


Tulevia tapahtumia
Sivua viimeksi muokattu 30.09.2014