Tampere-talon hotellikaavasta yleisötilaisuus

Tampereen kaupungin tiedote
23.10.2014

Tampere-talon yhteyteen tulevan hotellin mahdollistava kaavamuutos etenee. Nähtävillä olevasta asemakaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus maanantaina 27.10.2014 klo 16.00–18.00 Galleria Nottbeckissä (os. Satakunnankatu 18).

Asemakaavan muutos mahdollistaa 13-kerroksisen hotellin rakentamisen Tampere-talon yhteyteen sekä Tampere-talon laajentamisen. Hotellille muodostetaan uusi tontti Yliopistonkadun ja Kalevantien kulmaan. Tampere-talo merkitään rakennustaiteellisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa. Kaava mahdollistaa Tampere-talon laajentamisen sekä yhdyskäytävän yliopiston suuntaan.

Suunnittelualue sijaitsee Tullin kaupunginosassa Tampereen ydinkeskustan itäpuolella Yliopistonkadun ja Kalevantien kulmassa, osoitteessa Yliopistonkatu 55. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Sorsapuistoon ja idässä Kalevantien alittavaan Viinikankatuun.

Kaavamuutos tehdään keväällä 2014 ratkaistun tontinluovutuskilpailun voittajatyön ja tavoitteiden pohjalta. Kilpailun tavoitteena oli kaupunkikuvallisesti hallittu, arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja Tampere-talon kanssa toimiva kokonaisuus, jossa hotellin ja Tampere-talon eri toiminnot tukevat toisiaan. Kilpailun voitti SRV Rakennus Oy:n, Marriot International Inc:n ja Arkkitehtitoimisto ALA Oy:n muodostaman työryhmän ehdotus.

Kilpailun jälkeen alueelta on tehty rakennetun ympäristön selvitys ja meluselvitys. Liikennejärjestelyjä tarkennetaan vielä asemakaavaehdotuksen pohjaksi laadittavassa liikenneselvityksessä. Kaava mahdollistaa pysäköinnin järjestämisen mm. maanalaisessa pysäköintilaitoksessa hotellin tontilla.

Asemakaavaluonnos sekä siihen liittyvä aineisto on nähtävillä 6.11.2014 saakka kaupungin verkkosivuilla ja palvelupiste Frenckellissä.

Linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon 23.10.–24.11.2014.

Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti Anna Hyyppä, Tampereen kaupunki, puh. 040 800 7905

Teksti: Anna-Leea Hyry


Tulevia tapahtumia
Sivua viimeksi muokattu 23.10.2014