Tampere-talo on saanut Joutsenmerkin ensimmäisenä kongressikeskuksena Pohjoismaissa

Tiedote 8.5.2014
Julkaistavissa heti

Tampere-talolle on myönnetty Joutsenmerkki ensimmäisenä kongressikeskuksena Pohjoismaissa. Talo oli pilotoimassa Pohjoismaista kehitystyötä, jossa hotelleille, ravintoloille ja kongressikeskuksille laadittiin yhtenäinen Joutsenmerkki-kriteeristö. Tampere-talolle myönnettiin Joutsenmerkki 2. toukokuuta 2014. Joutsenmerkki kertoo kuluttajalle tuotteen ja palveluiden olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja joka ohjaa kuluttajia ja muita ostajia valitsemaan viisaasti. Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun, eli huomioivat tuotteiden raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle.

Joutsenmerkitty Tampere-talo täyttää nyt esimerkiksi tietyt raja-arvot energiankulutuksessa. Merkintä kannustaa Tampere-taloa edelleen vähentämään jätemääriään ja vedenkulutustaan. Talon jätteistä menee kierrätykseen jopa 99 prosenttia. Lisäksi talo vähentää ympäristötyössään kemiallisten tuotteiden käyttöä. Tuotteista monet ovat ympäristömerkittyjä. Tampere-talo ravintola käyttää Joutsenmerkinnän vaatimusten mukaan runsaasti luomutuotteita ja täyttää raaka-aineiden hankintaa ja käyttöä koskevat tiukat ympäristövaatimukset.

‒ Tampere-talo on tehnyt ympäristöasioissa pioneerityötä jo vuodesta 1992 lähtien, kun ympäristöohjelmaa alettiin rakentaa ensimmäisenä kongressitalona maailmassa. Talo on saanut useita ympäristöpalkintoja vuosien varrella. Joutsenmerkin myötä Tampere-talolla on nyt virallinen ympäristösertifiointi ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Seuraava askel vihreällä polulla on kaukokylmän käyttöönotto tämän vuoden aikana, sanoo kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto Tampere-talosta.

Joutsenmerkkiä saa käyttää vain tuotteissa ja palveluissa, joille on myönnetty merkin käyttöoikeus. Suomessa Joutsenmerkin myöntää ja sen käyttöä valvoo Ympäristömerkintä – Motiva Services Oy.

Lisätietoja

Kongressipäällikkö Erika Eischer, puh. 040 545 0011, erika.eischer@tampere-talo.fi
Kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto, puh. 050 507 3000, marko.koivisto@tampere-talo.fi

Tampere-talon kuvagalleria ulkokuvia
Tampere-talon kuvagalleria sisä- ja tilakuvia
Lisätietoja Joutsenmerkityn kongressikeskuksen, hotellin ja ravintolan kriteereistä

Lisätietoja Joutsenmerkistä: asiantuntija Sami Karelahti, puh. 040 4835 148, sami.karelahti@ecolabel.fi


Tulevia tapahtumia
Sivua viimeksi muokattu 08.05.2014