Tiedote 30.5.2013

TIEDOTE 30.5.2013

Tampere-talo ja Linnainmaan koulu solmivat toukokuun 29. päivä sopimuksen kummikouluyhteistyöstä. Kummikouluyhteistyö Tampere-talon kanssa tarjoaa Linnainmaan koulun oppilaille mahdollisuuden tutustua monipuoliseen kulttuuritarjontaan ja erilaisten produktioiden tekemiseen. Tavoitteena on innostaa oppilaita aktiivisiksi kulttuurin harrastajiksi ja tuoda heidät osaksi Tampere-talon aktiivista toimintajoukkoa. 

Tampere-talo haluaa lisätä dialogia nuorten kanssa, koska kokee tärkeäksi kuunnella nuoria ja ymmärtää nuorten toiveita ja tarpeita siitä, miten he haluavat kulttuuria kokea ja mitä iso kulttuurin monitoimitalo voisi nuorille tarjota.

Kummikouluyhteistyö kestää kolme vuotta kerrallaan ja sen aikana pyritään toteuttamaan useita eri yhteishankkeita, joissa nuoret pääsevät toimimaan mm. koeyleisönä ja asiantuntijoina Tampere-talon kulttuuritapahtumissa.


Lisätietoja

Paulina Ahokas
Toimitusjohtaja
puh. (03) 243 4100
paulina.ahokas@tampere-talo.fi

Mari Niskanen
Tuottaja, kummikouluhankkeen kontaktihenkilö
puhelin (03) 243 4771
mari.niskanen@tampere-talo.fi


Tulevia tapahtumia
Sivua viimeksi muokattu 30.05.2013