Tampere-talon Kummikoulutoiminta

Tampere-talo on kaikkien kaupunkilaisten kotitalo. Haluamme lisätä dialogia nuorten kanssa ymmärtääksemme paremmin heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Ohjelmistoa suunniteltaessa on tärkää kuulla nuorilta itseltään, miten he haluavat kulttuuria kokea ja mitä iso kulttuurin monitoimitalo voisi heille tarjota.

Vuonna 2013 käynnistimme Kummikoulutoiminnan tamperelaisten koulujen kanssa. Kummikouluyhteistyö kunkin koulun kanssa kestää kolme vuotta kerrallaan. Sen aikana pyritään toteuttamaan useita eri yhteishankkeita, joissa nuoret pääsevät toimimaan mm. koeyleisönä ja asiantuntijoina Tampere-talon kulttuuritapahtumissa. Perusopintoihin kuuluvan TET-harjoittelujakson aikana koululaisilla on mahdollisuus päästä tutustumaan käytännössä kulttuuritalon toimintaan ja projekteihin yhdessä ammattilaisten kanssa.

Tampere-talo ja Linnainmaan koulu solmivat keväällä 2013 sopimuksen kummikouluyhteistyöstä. Yhteistyö Tampere-talon kanssa tarjoaa Linnainmaan koulun oppilaille mahdollisuuden päästä tavallista läheisemmin tutustumaan talon toimintaan ja tapahtumakirjoon. Tavoitteena on innostaa oppilaita aktiivisiksi kulttuurin harrastajiksi ja tuoda heidät osaksi Tampere-talon aktiivista toimintajoukkoa.

Linnainmaan koulun kevätjuhla vuonna 2013 järjestettiin Tampere-talon Isossa salissa.

Lisätietoja Kummikoulutoiminnasta:

Mari Niskanen
Tuottaja, kummikouluhankkeen kontaktihenkilö
puhelin (03) 243 4771
mari.niskanen@tampere-talo.fi


Lasten ja nuorten tapahtumia
Sivua viimeksi muokattu 18.08.2014