Tampere-talon ekotekoja – vihreä jalanjälkemme

Ympäristövastuu

Tampere-talo on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja edelläkävijänä ympäristöasioissa. Ekoteot ovat osa arkipäiväämme: pyrimme jatkuvasti minimoimaan toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Joutsenmerkki

Tampere-talo sai Joutsenmerkin ensimmäisenä kongressikeskuksena Pohjoismaissa 2. toukokuuta 2014. Talo oli pilotoimassa Pohjoismaista kehitystyötä, jossa hotelleille, ravintoloille ja kongressikeskuksille laadittiin yhtenäinen Joutsenmerkki-kriteeristö. Joutsenmerkki kertoo kuluttajalle talon tuotteiden ja palveluiden olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

Pioneerityötä

Tampere-talo aloitti ensimmäisenä kongressitalona maailmassa rakentamaan ympäristöohjelmaa vuonna 1992. Ohjelman puitteissa aloitettiin toimet mm. energian säästämiseksi, jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja kierrättämiseksi sekä henkilökunnan kouluttamiseksi.

Palkintoja

1994: EIBTM The Most Environmentally Conscious Congress Centre (EIBTM was the leading global event for the meetings and events industry)

1995: Hämeen ympäristöpalkinto vuodelta 1994 - Hämeen ympäristökeskus

1997: Green Globe Award - Green Globe and European Federation of Conference Towns

Hankinnat

Tampere-talo pyrkii huomioimaan kaikissa hankinnoissaan tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Suosimme ympäristömerkittyjä tuotteita. Esim. talossa kaikki talossa käytettävät kopio- ja pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä. Myös Tampere-talon siivouspalveluista vastaava SOL on sitoutunut talon ympäristöohjelmiin.

Talon ravintoloissa suositaan kausittaisia raaka-aineita, luomua ja lähiruokaa. Kokouspakettilounailla on aina tarjolla kasvisvaihtoehto ja talon leivät leivotaan luomujauhoista.

Siivousvälineiden ja - aineiden hankinnassa kiinnitetään huomioita tuotteiden ympäristövaikutuksiin ja siivousmenetelmiä on kehitetty niin, että aineiden kokonaiskulutus on mahdollisimman pieni.

Kierrätys ja jätehuolto

Tampere-talossa kaikki kierrätyskelpoinen materiaali kerätään talteen ja kierrätetään asianmukaisesti. Tällä hetkellä 98,80 prosenttia kokonaisjätemäärästä saadaan hyöty- ja kierrätyskäyttöön. Tavoitteena on ettei kaatopaikalle eli loppusijoitukseen päätyisi jätteitä lainkaan.

Talossa erotellaan kaatopaikka- ja energiajäte, keräyspaperi, valkoinen toimistopaperi, ruskea pahvi, biojäte, pienmetalli, keräyslasi, SER-romu, ongelmajäte ja kalusteet. Kierrätyskelvoton engergiajäte poltetaan yhteiskeräyksen jälkeen Ekokemissä lämmöksi ja sähköksi.

Tampere-talon yhteistyökumppani jätehuollossa on ENCORE Ympäristöpalvelu Oy, jonka toimesta on kiinnitetty erityistä huomiota jätehuollon kuljetuksista aiheutuvien päästöjen minimointiin. Keräysvälineet on varustettu tunnistimilla, jotka kertovat jätteiden määrästä ja jäteastioiden tyhjennystarpeesta.

Energiatehokkuus

Tampere-talo kuuluu Tampereen kaupungin omistamana osakeyhtiönä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuonna 2007 solmittuun energiatehokkuussopimuksen piiriin. Sopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Talon lämmitysenergia on kaukolämpöä.

Uusiutuvat energialähteet

Tampere-talo teki Tampereen Sähkölaitoksen kanssa sopimuksen vesivoiman käytöstä vuonna 2010. Talo valaistaan ja koneet toimivat täysin Tammerkosken vesivoimalla tuotetulla sähköllä.

Tampere-talon jäähdytystekniikka uudistettiin kesällä 2014 ja nyt tilat jäähdytetään Näsijärvestä tulevalla vedellä. Tällainen kaukokylmä on edullinen, energiatehokas ja äänetön tapa ilmastoinnin viilentämiseen.

Ympäristöyhteistyö

Tampere-talo on mukana myös Tampereen kaupungin ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020 –projektin uusiutuvan energian pilottihankkeessa. Keskeisenä tavoitteena on arvioida yhä tarkemmin toiminnan ympäristövaikutukset ja saada käyttöön hiilijalanjälkilaskuri.

Kestävän kehityksen julistus

Tampere-talo allekirjoittanut ICCA Scandinavian Chapterin laatiman kestävän kehityksen julistuksen, osoituksena halusta profiloitua kestävän kehityksen edelläkävijöiksi maailmassa.

Practical tips for sustainable meetings

1. Tampere Hall is located in the heart of the city within a walking distance from the
conference hotels and social events. Encourage participants to enjoy the short walks
around.

2. Several hotels in Tampere are certified with Nordic Ecolabel . Inform the participants
about these choices.

3. Tap water in Finland has been found to be significantly purer than bottled drinking water.
Encourage participants to drink fresh tap water. You can hand out reusable water bottles
on the conference site.

4. Give priority to locally grown, organic and low processed food in the lunch and dinner
menus. You can minimize the CO2 emissions also by increasing the amount of vegetables in
menus or even choosing the vegetarian menu .

5. Ask participants to register for social events and study visits as well as to cancel in case
they are not able to attend in order to avoid food waste.

6. The City of Tampere was the first in Finland to be awarded the status of Fairtrade City in
2008. Serve fair trade tea and coffee during the coffee breaks at the conference site.
Choose fair trade wines for dinners.

7. Choose conference bags which are made of recycled materials.

8. The participants can lower the CO2 emissions by reading the final programme, abstracts
and proceedings in electronic format only. Make this choice available in your registration
form.

9. Use reusable name tags made of recycled material.

10. Choose local subcontractors to avoid unnecessary traffic and transportation. In addition to
locally produced food, choose local materials and hire local congress professionals, artists
and musicians.


Tulevia tapahtumia
Sivua viimeksi muokattu 05.02.2015